Accommodaties

In Sportstad Rotterdam zijn veel hoogwaardige sportaccommodaties. Deze voldoen allemaal aan de gestelde (inter)nationale criteria.

hoogwaardig en geschikt voor topsport

Rotterdam dankt een groot deel van zijn reputatie als Sportstad aan de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige sportaccommodaties. Rotterdam Topsport adviseert het gemeentebestuur van Rotterdam gevraagd en ongevraagd over topsportaccommodaties. Het kan gaan over de ontwikkeling van nieuwe sportaccommodaties die geschikt zijn voor zowel breedtesport als topsport (evenementen, wedstrijden en/of trainingen). Maar we adviseren ook over het geschikt maken en houden van bestaande topsportaccommodaties, waarbij we rekening houden met nationale en internationale eisen en normen.

Er kan nog veel meer

Naast het brede aanbod aan sportaccommodaties in Rotterdam, World City of Sports, is er nog veel meer mogelijk. Zo faciliteerden wij al eens een beachvolleybaltoernooi op het parkeerterrein op de kade naast de SS Rotterdam en dit jaar rijden de 154 deelnemers van de Tour de France Femmes aves Zwift dwars door de stad. Wij opperen ideeën of denken mee met jouw originele wensen.