RabobankRotterdamToppartner

Rabobank

Samen de stad sterker maken

Rabobank Rotterdam is een echte Rotterdamse bank en staat midden in de samenleving. De bank heeft kantoren in de buurt, is goed bereikbaar en heeft een grote mate van lokale betrokkenheid. Rabobank Rotterdam wil een substantiële bijdrage leveren aan welzijn en welvaart en is continu op zoek naar constructieve ideeën die raakvlak hebben met de strategische uitdagingen van de stad en aansluiten bij de kennis en ambitie van de bank. Samen met klanten, leden èn partners. Dankzij het RabobankRotterdamFonds steunt de bank diverse initiatieven in de stad passend binnen de (lokale) missie ‘Samen de stad sterker maken’. 

Sport betekent veel voor de stad Rotterdam.
- Heidi Leeuwangh -

Waarom vindt u het belangrijk om partner te zijn van Rotterdam Topsport?
Sport betekent veel voor de stad Rotterdam. Het brengt jong en oud in beweging met een verbindende kracht die verder gaat dan de sport alleen. Samen met Rotterdam Topsport wil Rabobank Rotterdam zich inzetten om Rotterdam neer te zetten als toonaangevende sportstad.  

Wat zijn de raakvlakken tussen uw bedrijf en Rotterdam Topsport?
Belangrijk raakvlak is de grote betrokkenheid in de stad.

Wat kan uw bedrijf betekenen voor andere partners binnen het netwerk?
Enerzijds kan de bank helpen de ambities van netwerkpartners te realiseren door een essentiële rol te spelen bij financiële vraagstukken. Anderzijds staat Rabobank Rotterdam open voor het delen van kennis en netwerken.
 

Contactgegevens

Dave de Held
Rayondirecteur

dave.de.held@rabobank.nl
010 - 400 39 85

 

Interview met Dean van der Wekke. Interview met Desiree Verdaasdonk