Financiele ondersteuning

Topsport kost geld. Er zijn verschillende manieren om financiële ondersteuning te krijgen, bijvoorbeeld via Talentboek Rotterdam en Missie 1 voor 100 van het Yvonne van Gennip Talentfonds, het Ivo Opstelten Fonds voor jonge Rotterdamse talenten, sporthelden op school of door eigen sponsoren te werven.

Talentboek Rotterdam – Yvonne van Gennip Talent Fonds

Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs. Speciaal voor Rotterdams sporttalent ontwikkelden Rotterdam Topsport, gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport een eigen partnerpagina: Talentboek Rotterdam. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams die sporten en/of wonen in Rotterdam, een Rotterdam-badge aanvragen en direct aan de slag gaan met een eigen crowdfundingcampagne. 

missie 1 voor 100 – Yvonne van Gennip Talent Fonds

Talentboek is het podium waar sporttalenten zichzelf professioneel kunnen presenteren om zo in contact te komen met mogelijke donateurs. Speciaal voor Rotterdams sporttalent ontwikkelden Rotterdam Topsport, gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport een eigen partnerpagina: Talentboek Rotterdam. Op deze pagina kunnen sporttalenten en teams die sporten en/of wonen in Rotterdam, een Rotterdam-badge aanvragen en direct aan de slag gaan met een eigen crowdfundingcampagne. 

Stichting Ivo Opstelten Fonds

Stichting Ivo Opstelten Fonds ondersteunt, stimuleert en begeleidt jonge talentvolle sporters. De doelstelling is om deze talenten te helpen bij hun sportcarrière en om ze naar een hoger niveau te brengen. Ben je een sporttalent uit Rotterdam? Dan kun je misschien steun aanvragen voor sportgerelateerde kosten, zoals deelname aan toernooien, reiskosten of materialen. Het fonds kent bepaalde perioden waarin aanvragen kunnen worden ingediend. 

Berg Talent

Berg Talent bevordert het geestelijk en fysieke welzijn van jongeren van wie de financiële draagkracht niet toereikend is. Onder jongeren verstaat de Foundation de leeftijdscategorie 11 tot 19 jaar. De Foundation ondersteunt de jongeren financieel op het gebied van cultuur, educatie en fysiek welzijn, met een specifieke focus op sporten met kleinere budgetten. Door jongeren in hun ontwikkeling te ondersteunen probeert Berg Talent ze in staat te stellen de beoogde doelstellingen (ontwikkelen van zelfvertrouwen/gezonder leven/het bevorderen van de maatschappelijke participatie /deelname aan de sociale activiteiten) te realiseren. Berg Talent beschikt over een ANBI status.

vergoeding van Rotterdam Topsport

De financiële vergoeding die Rotterdam Topsport kan bieden, is bedoeld voor individuele sporters die in Rotterdam wonen en een A-, Selectie, HP- of Bondstatus hebben, of de status Internationaal talent of Nationaal talent.
Let op: met een beloftestatus kom je niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.
Download hier het aanvraagformulier