Voeding

Betere prestaties en sneller herstel door (sport)voeding

Recreatie en wedstrijdsport kunnen geoptimaliseerd worden door (sport)voeding. Voeding kan het verschil maken! Sportvoeding kan je helpen om je prestaties te optimaliseren. Een goede voeding helpt je om beter te presteren en zorgt voor een sneller herstel. De sportdiëtist is gespecialiseerd in voeding bij (top)sport. Er wordt gekeken naar je trainingsschema, de duur en de intensiteit van de trainingen en de tijden waarop getraind wordt. Iedere sport stelt andere voedingseisen. Ook kijkt men naar het gewenste lichaamsgewicht of bijvoorbeeld maagdarmklachten of kramp. En, niet onbelangrijk, er wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke smaak en voorkeuren.

Voor professionele kennis over voeding en diëtiek werkt Rotterdam Topsport samen met Invorm. Via ons kun je er een afspraak maken.