Topsport

Sport verbindt. Topsport inspireert. Rotterdam Topsport wil voor Rotterdam, World City of Sports, de allerbeste infrastructuur voor topsport realiseren en behouden.

De verbindende kracht van topsport

Rotterdam Topsport spant zich in voor adequate begeleiding en professionele advisering voor Rotterdamse topsportverenigingen en de regionale talentcentra. Daarnaast ondersteunen en begeleiden wij topsporters en talenten met een NOC*NSF status, selectieleden van een door Rotterdam Topsport ondersteunde topsportvereniging en talenten die deel uitmaken van een Regionaal Trainingscentrum.

Stad van topsporters

Rotterdam investeert in een professioneel topsportklimaat met uitstekende topsportfaciliteiten. Topsporters en talenten kunnen hier excelleren, voelen zich thuis en staan midden in de Rotterdamse samenleving. We geloven in een stad die sporters en talenten de kans geeft in hun eigen omgeving door te stromen naar de top, om vervolgens met hun sportprestaties weer andere sporters en talenten te inspireren.
Rotterdam heeft een prominente positie in de landelijke topsportinfrastructuur. Niet alleen op het gebied van evenementen, maar ook als thuisbasis voor TeamNL topsportprogramma’s, die toegankelijk zijn voor talenten uit eigen stad en die we benutten ter versterking van de breedtesport.

Topsport voor de stad

De stad is er niet alleen voor de topsport, topsport is er ook voor de stad. Voor veel mensen is topsport van betekenis. Zij onderkennen de maatschappelijke waarde ervan. Waar topsport enerzijds dé uitdaging is voor de topsporter zelf, is topsport er anderzijds om mensen te vermaken, te inspireren en waarde toe te voegen aan de samenleving. Topsport draait vandaag de dag niet alleen meer om de prestaties van de sporters en de organisatie van topsportevenementen. Voor Rotterdam is topsport het middel bij uitstek om de stad op de kaart te zetten. Topsport fungeert ook als katalysator voor de breedtesport en als inspiratie voor talent. Daarnaast is de indrukwekkende evenementenkalender een zeer succesvol instrument voor de economische spin-off en de citymarketing van de stad.