Gemeenteraad Rotterdam stemt in met Feyenoord City

De gemeenteraad van Rotterdam gaat akkoord met de ontwikkeling van Feyenoord City: een nieuw stadion voor Feyenoord, een grote gebiedsontwikkeling op Zuid en een tweede leven voor de Kuip. Rotterdam investeert 135 miljoen euro in het project en in de benodigde infrastructuur. Naar verwachting speelt Feyenoord zijn eerste wedstrijd in het nieuwe stadion in het seizoen 2022-2023. De herontwikkeling van De Kuip volgt direct daarna, de ontwikkeling van de rest van het gebied gaat dan nog circa tien jaar door.

Rondom het huidige stadion komen onder meer 1.500 woningen, winkels, sport- en onderwijsfaciliteiten, uitgaansgelegenheden en hotels. De Kuip wordt een multifunctioneel gebouw. Het gebied loopt van een nieuw stadion aan De Nieuwe Maas (Veranda West) tot en met De Kuip: 325.000 m2 (exclusief parkeren). De bouw van een nieuw stadion kan op zijn vroegst in 2019 starten. Eerst moeten onder andere bestaande bedrijven worden verplaatst en grond bouw- en woonrijp worden gemaakt.

Zowel het Rotterdamse college als Feyenoord zijn verheugd met de instemming van de raad. Wethouder Adriaan Visser (o.a. Financiën en Sport): ‘We hebben samen met de gemeenteraad sinds november vorig jaar toegewerkt naar een breed gedragen besluit. We kunnen nu aan de slag met de verdere voorbereiding voor Feyenoord City, want ook na dit besluit moet er nog heel veel gebeuren. Maar het is een goed begin.’

President Commissaris Gerard Hoetmer van Feyenoord: ‘Het nieuwe stadion geeft ons straks de mogelijkheid structureel mee te doen in de top van de Nederlands competitie. We zijn verheugd dat de gemeente samen met ons wil werken aan de verdere ontwikkeling van Feyenoord City. Wij gaan er alles aan doen om er een succes van te maken.’

De gemeente gaat voor 135 miljoen euro investeren in het project: 40 miljoen aan aandelen waar de gemeente dividend voor krijgt en 60 miljoen uit gronduitgifte waarvoor de gemeente jaarlijks de erfpachtcanon krijgt. Het dividend en de erfpachtcanon zorgen ervoor dat de investering een beperkte invloed heeft op de begroting. Ook stelt de gemeente 35 miljoen beschikbaar voor de investeringen in de infrastructuur, waarvan een deel van de projecten passen in het Rotterdamse verkeersplan en ook los van de ontwikkeling Feyenoord City goed zijn voor de stad.

Rotterdam Topsport is blij met de uitslag van de stemming in de gemeenteraad en ziet Feyenoord City als een geweldige ontwikkeling voor de topsport en de breedtesport en als een prachtige impuls voor Rotterdam-Zuid.

(Visual architectenbureau O.M.A.)