LED-verlichting levert HC Rotterdam méér licht én een forse besparing op

HC Rotterdam vervangt deze zomer in één klap álle verlichting door energiezuinige LEDlampen. De omschakeling levert de vereniging naast méér licht vooral een forse besparing op van jaarlijks ruim 25.000 euro. De gehele ‘operatie’ is mogelijk geworden door een slimme samenwerking met overheden en marktpartijen.

Rotterdam is de eerste vereniging die vanuit een bestaande situatie zowel de verlichting van het clubhuis als de veldverlichting in één keer verduurzaamt. Deze omschakeling naar LED‐verlichting vergt wel een forse investering. Met hulp van Rotterdam Sportsupport en de stichting Scoren met Energie heeft de vereniging met succes twee subsidies aangevraagd bij de rijksoverheid en bij de gemeente Rotterdam ‐ die zo beide investeren in duurzaamheid ‐ en zijn leveranciers geselecteerd. Via hoofdsponsor ABN AMRO wordt voor het resterende bedrag een verduurzamingkrediet ontvangen dat op basis van de te verwachting besparing in iets meer dan tien jaar kan worden afgelost.

HC Rotterdam werkt voor de omschakeling naar LED‐verlichting nauw samen met het bedrijf Sportverlichting.com dat bovendien co‐sponsor van de club is geworden.Naar verwachting wordt het stroomverbruik van de vereniging na omschakeling gehalveerd. Commercieel manager Jokko de Wit van HC Rotterdam denkt dat in de praktijk de berekende besparing nóg groter zal zijn. ,,Wij kunnen straks alle verlichting met behulp van een tablet aansturen,’’ geeft hij aan. ,,Het zal niet altijd nodig zijn de verlichtingscapaciteit altijd voor de volle honderd procent te moeten gebruiken.’’

Namens de gemeente Rotterdam is wethouder Adriaan Visser (onder meer Sport) zeer te spreken over verduurzaming van de verlichting bij HC Rotterdam. ,,Als gemeente hebben we ingezet op een energiebesparing van dertig procent bij sportverenigingen,’’ zegt hij. ,,Om verenigingen te ondersteunen, stelt de gemeente met ingang van 2017 extra subsidie beschikbaar voor de installatiekosten van energiebesparende maatregelen. HC Rotterdam is de eerste vereniging die hier gebruik van maakt en is daarmee meteen een prachtig voorbeeld voor andere sportclubs in de stad. Ik hoop dat meer verenigingen dit voorbeeld volgen.’’