Rotterdam Topsport zoekt nieuw lid Raad van Toezicht

Stichting Rotterdam Topsport is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met kennis van en ervaring in de topsport. We zoeken een bevlogen en maatschappelijk betrokken persoonlijkheid die een gezonde dosis enthousiasme meebrengt om deze rol te vervullen. Ervaring in een toezichthoudende rol is niet noodzakelijk maar wel een pré. Wel van belang is wat je meebrengt: een inhoudelijke bijdrage en binding met (top)sport en de stad Rotterdam. De reden van deze vacature is het vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht van Rotterdam Topsport bestaat uit 5 leden en heeft naast een toezichthoudende taak ook nadrukkelijk de opdracht om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de directie en desgewenst ook anderen binnen de organisatie. Herken jij jezelf in onderstaand profiel en ben je van mening dat deze rol je past? Dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Naast de binding met topsport voor deze specifieke zetel hecht de Raad van Toezicht ook waarde aan diversiteit in samenstelling van de Raad.
 
De rol
Vanuit ervaring en expertise denk je actief en creatief mee en lever je een inhoudelijke bijdrage. Je brengt je mening in en houdt daarbij altijd het belang van Rotterdam Topsport en haar doelstellingen voor ogen. Je doet dit vanuit een innovatieve en marktgerichte benadering, vanuit ervaring en/of bekendheid met de (top)sport.
 

Het profiel
Algemene kwaliteiten die we zoeken in het nieuwe lid van de Raad van Toezicht zijn:

 • Affiniteit met (top)sport en met de maatschappelijke rol van(top)sport in het algemeen.
 • Affiniteit met Rotterdam en met de Rotterdamse (top)sport.
 • Maatschappelijke ervaring met een dusdanig inzicht in het (Rotterdamse) bedrijfsleven, de maatschappij en overheden, dat je met een daarop gebaseerde inbreng kan functioneren in de Raad.
 • Gevoel hebben voor de politieke omgeving waarin Rotterdam Topsport functioneert.
 • In staat zijn invulling te geven aan de wettelijke en statutaire taken van de Raad van Toezicht. In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directie en de algemene gang van zaken binnen Rotterdam Topsport tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directie gevraagd en ongevraagd in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat zijn om bij afwezigheid van de directie maatregelen te nemen om in de leiding van Rotterdam Topsport te voorzien.
 • De besluitvormende verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht met de juiste competenties en verantwoordelijkheid te dragen.

Aanvullend zijn de specifieke kwaliteiten voor het goed vervullen van de zetel ‘Topsport’:

 • HBO werk -en denkniveau met aantoonbare ervaring met de lokale en (inter)nationale (top)sportwereld.
 • Kennis van de topsport, topsportbeleid en topsportorganisaties.
 • Beschikkend over competenties op het gebied van visieontwikkeling over topsportprogramma’s en sportevenementen.
 • Beschikken over een eigen, in dit kader relevant, netwerk.
 • Kennis van en ervaring in marketing/commercie/partnerships is een pré.
 • Kennis van bestuurlijke processen in gesubsidieerde instellingen is een pré.

De tijdsinvestering
Het nieuwe lid wordt benoemd door de zittende Raad van Toezicht voor een zittingstermijn van 4 jaar. Leden kunnen eenmaal worden herbenoemd. De raad vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Daarnaast wordt jouw aanwezigheid bij belangrijke activiteiten en evenementen gewaardeerd en vindt minimaal 1 maal per jaar een activiteit met de gehele organisatie plaats. Deze functie is onbezoldigd.

Procedure
Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij de voorzitter van de sollicitatiecommissie, mevrouw Madelon Baans (madelon@bureaubaans.nl, telefoonnummer 06 53 55 99 89). Uw sollicitatie kunt u t/m 5 november 2023 per mail sturen aan de voorzitter van de sollicitatiecommissie, mevrouw Madelon Baans, en dient vergezeld te gaan van een motivatiebrief en cv.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 47/48.