Studenten dubbel in onzekerheid: veel vragen over studie én sport

Al jaren biedt de Erasmus Universiteit extra ondersteuning voor sportieve studenten. Dit voorjaar was er meer vraag door de coronacrisis. “Topsporters die in de aanloop naar de Olympische Spelen hun studie hadden stopgezet, kregen opeens meer tijd en wilden weer instromen om toch nog een paar vakken te halen”, legt studentendecaan Jenny Dijkstra uit.

“We hebben best veel studenten die zich gekwalificeerd hadden of zich nog wilden plaatsen voor Tokyo”, vult topsportcoördinator Gaby Dijkstra aan (‘geen familie van Jenny, we werken wel veel en goed samen!’). “Toen veel van hun gezamenlijke trainingen wegvielen, hebben we gekeken wat er nog mogelijk was qua studie. Daar hebben wij hen een heel stuk bij kunnen helpen.”

Voor de meeste topsporters kon een aangepaste studieplanning worden gemaakt. Voor trainingsfaciliteiten waren ze aangewezen op de sportbonden en NOC*NSF. Want ook het sportcentrum op Woudestein moest dicht vanwege de coronamaatregelen. Wel kwam – ook voor recreatieve sporters – een online programma beschikbaar om fit te blijven en inmiddels worden er ook groepstrainingen in de buitenlucht aangeboden.

“Erasmus Sport en de studentensportverenigingen volgen de richtlijnen van de RIVM”, zegt Gaby. “Ze hopen dat de clubcompetities weer snel starten, maar voorlopig zijn er geen wedstrijden. Studentenkampioenschappen zijn afgelast of uitgesteld. Cricketers en hockeyers die op hoog niveau spelen bij een club of in een nationale selectie zijn afhankelijk van hoe het in andere landen gaat.”

Bij de advisering van individuele studenten kijken Jenny en Gaby telkens wat op dit moment de mogelijkheden zijn, zowel qua studie als qua sport. Gaby: “Bij atletiek is bijvoorbeeld al meer mogelijk dan bij basketbal of vechtsporten. Studenten zijn gelukkig heel inventief. E-sports waren al booming, maar daar zien we veel initiatieven. En veel challenges op social media.”

“Pas eind augustus kunnen we zeggen wat er bij aanvang van het nieuwe studiejaar kan en mag, ook qua colleges”, besluit Gaby. “Voor topsporters is die onzekerheid, over studie én sport, extra lastig. Zeker voor nieuwe studenten, die vaak op het kantelpunt zitten tussen jeugdsport en topsport. Wij proberen hen vanuit de EUR, in samenwerking met Rotterdam Topsport, zoveel mogelijk daarbij te ondersteunen.”

Bron: De Havenloods 17 juni 2020
Auteur: Emile Hilgers