VLS en Rotterdam Topsport sportief naar de top

Tijdens het tweejaarlijkse honkbalevenement World Port Tournament is het contract tussen Toppartner VLS en Rotterdam Topsport met twee jaar verlengd.

Het Neptunus Familiestadion is bewust gekozen als locatie voor deze ondertekening. Dennie van Leeuwen, directeur/eigenaar van VLS, vervult namelijk een bestuurlijke rol als voorzitter van het organisatiecomité bij dit evenement.

“VLS is het sportiefste schoonmaakbedrijf van Rotterdam. Het bedrijf met haar hoofdvestiging in Zwijndrecht heeft een aantal uitgangspunten rondom de samenwerking met Rotterdam Topsport. De eerste is de sport in de stad te ondersteunen en mensen zodoende in de gelegenheid te stellen om ook zelf te sporten. De tweede is relaties uitnodigen voor evenementen en nieuwe contacten leren kennen via de sponsorgroep van Rotterdam Topsport en dankzij introductie door Rotterdam Topsport. Via het ondersteunen van diverse lokale sportverenigingen of stichtingen draagt VLS ook haar steentje bij in haar sociaal maatschappelijk verantwoorde functie”, aldus Dennie van Leeuwen.

Ook Hans den Oudendammer, scheidend directeur Rotterdam Topsport, is verheugd met de verlengde overeenkomst. “Al vele jaren maken wij dankbaar gebruik van de diensten van VLS. Ook binnen het netwerk van onze organisatie introduceren wij VLS regelmatig bij evenementenorganisaties, bonden en bedrijven: op zijn Rotterdams! De prestaties zijn zoals verwacht…Gewoon lekker schoon!”