“We never drink alone”

Vanmiddag is de verlengde samenwerking tussen EARTH Concepts en Rotterdam Topsport bekrachtigd met een sterk bakkie koffie. EARTH Concepts en Rotterdam Topsport drinken dus ook de komende 5 jaar nog samen!  

Het EARTH Water en de biologische EARTH Coffee en EARTH Tea worden met veel trots geschonken aan de relaties en bezoekers van het kantoor van Rotterdam Topsport. Het partnership met Earth Concepts houdt ook in dat een prachtig volautomatische Egro koffiemachine van Mocca d’Or het kantoor siert.
 
Daarnaast worden regelmatig waterflesjes en watercans ter beschikking gesteld aan topsporters en talenten bij diverse topsportevenementen die door Rotterdam Topsport worden ondersteund. Deze zichtbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid past beide organisaties. Op deze manier wordt in gezamenlijkheid het verhaal van EARTH verteld. Vanaf dit jaar zal Barista Leon de Grund ook de kwaliteitskoffie laten proeven bij enkele sponsorbijeenkomsten van Rotterdam Topsport.

We investeren het geld in duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. Drink dus onze producten en help mee om schoon drinkwater te creëren.
- Patrick de Nekker -

Patrick de Nekker, founder EARTH Concepts: “Wij onderscheiden ons door onze snelle en informele manier van werken, maar ook door onze maatschappelijke rol. Onder de noemer You Never Drink Alone doneren we 100% van de netto winst aan waterprojecten. Zo dragen wij bij aan de oplossing van de wereldwijde waterproblematiek. Sinds onze oprichting hebben we, mede met de hulp van partners, ruim 1,3 miljoen euro weten te doneren o.a. aan verschillende waterprojecten in Kameroen en China. Door de samenwerking met Mocca d’Or kan er nog meer geld gedoneerd worden aan projecten. Dagelijks sterven 6.000 mensen, voornamelijk kinderen, door het gebrek aan schoon drinkwater. We investeren het geld in duurzame watersystemen in gebieden waar dit het hardst nodig is. Drink dus onze producten en help mee om schoon drinkwater te creëren.”
 
Op de foto: Leon de Grund (Mocca d’Or), Diana Schultz en Hans den Oudendammer (Rotterdam Topsport)