EK Vrouwenvoetbal 2017 levert Rotterdam € 2,5 miljoen en veel nieuwe aanwas op

Het evenement krijgt in Rotterdam een waarderingscijfer van 8,2 en zorgde binnen het vrouwenvoetbal voor  extra instroom van 38%.

Van 16 juli tot en met 6 augustus 2017 werd door de WEURO Stichting (in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)) het EK Vrouwenvoetbal in Nederland gehouden. Het EK vond plaats in 7 speelsteden, waar Rotterdam er één van was. Het Sparta Stadion was het decor voor 5 mooie duels, waaronder de wedstrijd Nederland tegen Denemarken en één van de kwartfinales, Denemarken tegen Duitsland.

De WEURO 2017 trok 23.850 bezoekers naar Rotterdam, 70% van deze 23.850 bezoekers kwam uit Nederland, 22% uit de landen van de deelnemende teams en 8% uit overige landen. Van de Nederlandse bezoekers kwam 25% uit Rotterdam zelf. De totale extra bestedingen van de bezoekers aan het WEURO 2017 bedroegen € 2.014.727. De additionele organisatorische bestedingen resulteerden in € 443.875. Dit brengt het totaal aantal extra bestedingen door bezoekers en organisatie op € 2.458.602. Landelijk bedroeg de economische impact € 22,6 miljoen.

Dit blijkt uit onderzoek naar de economische impact van het WEURO 2017 dat is uitgevoerd door PricewaterhouseCoopers in samenwerking met Fontys Hogeschool. Met dit onderzoek wordt opnieuw aangetoond dat het organiseren van internationale topsportevenementen een extra impuls geeft aan de lokale economie.

Andere uitkomsten van het onderzoek naar de economische impact in Rotterdam van de WEURO 2017 zijn:

  • Het totaal aantal bezoeken ligt op 23.850, waarvan 23.300 reguliere bezoeken
  • Totaal aantal additionele overnachtingen in Rotterdam: 12.252
  • Gemiddelde rapportcijfer bezoekers: 8,2

 

Maatschappelijke impact

Van de bezoekers in Rotterdam, heeft 36% de Fanzone bezocht, waarvan 71% de activiteiten van de WEURO Fanzone leuk vond. 75% gaf aan dat de Fanzone toegevoegde waarde was voor WEURO 2017. Buitenlandse bezoekers brachten vaker een bezoek aan de Fanzone, maar Nederlandse bezoekers vonden de activiteiten leuker.

De aanwas van vrouwelijke leden kende in Rotterdam tot de WEURO een een daling van 3% ten opzichte van dezelfde periode in 2016.  In de periode na de WEURO is er een stijging  te zien van 38%! De instroom van vrouwelijke leden in heel 2017 is daarmee ten opzichte van 2016 in totaalmet 21% gestegen. De groei van het totaal aantal speelsters bedroeg in Rotterdam in 2017 7,8%, landelijk was dit 0,7%. Met name in de jongere categorieën is er sinds het EK Vrouwenvoetbal een duidelijke stijging te zien, de aandacht voor het vrouwenvoetbal door middel van de side events lijken hier een positieve invloed op gehad te hebben.

Het organiseren van internationale sportevenementen sluit aan bij de strategische doelstellingen van Rotterdam om zich te profileren als één van de meest aansprekende sportsteden in Europa. Een andere belangrijke doelstelling bij het organiseren van topsportevenementen is het creëren van economische en maatschappelijke impact. Onder economische impact worden de extra bestedingen verstaan die dankzij het evenement in 2017 in de Rotterdamse economie zijn gevloeid.