Hoe manage ik de sportloopbaan van mijn kind?

Maandag 25 november hebben wij in samenwerking met het ‘Netwerk Ouders Sporttalenten’ de workshop 'Hoe manage ik de sportloopbaan van mijn kind' georganiseerd. Zo’n 30 ouders waren aanwezig bij de bijeenkomst in Topsportcentrum Rotterdam. De workshop werd gegeven door ex-topatlete en Chef de Mission EYOF Marjan Olyslager.

Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Zakelijk management: contracten, sponsoring, nationaal team
  • Kosten topsport: gezinsbegroting, prioritering, gezin als geheel
  • Tijdsinvestering: verhouding gezinstijd/werktijd - sport, omgeving
  • Balans school/sport: relatie docenten, invulling vakantie, rol diploma
  • Communicatie: school/bond, onderlinge rolverdeling, partnerschap
Daarnaast was er natuurlijk ook ruimte voor vragen van  de ouders.
Al met al een geslaagde avond!

Waarom een netwerk voor ouders?
Als ouder van een sporttalent wordt veel van je gevraagd, terwijl je vaak geen ervaring hebt met het begeleiden van een sporttalent. Bij veel ouders leven hierdoor vragen als: hoe kan mijn kind topsport met school combineren? Welke begeleiding heeft mijn kind nodig? Waar kan ik deze begeleiding vinden? Wat kost dit en hoe ga ik dit betalen?

Logo Netwerk Ouders Sporttalenten.jpg

Wat biedt het netwerk?
Het netwerk biedt een 'platform' voor ouders (van verschillende sporten) om elkaar te ontmoeten, en om ervaringen en tips uit te wisselen. Dit gebeurt via een 'besloten' Facebookgroep.
 
Daarnaast worden bijeenkomsten georganiseerd rond thema's die leven bij ouders. Hierbij zullen interessante gastsprekers worden uitgenodigd en is er ruimte om met andere ouders van gedachten te wisselen.

Meld je aan bij Netwerk Ouders Sporttalenten