Rotterdam wordt óók ultieme trainingsstad

De start van het TeamNL topsportprogramma turnen heren op 4 september past in de extra aandacht en faciliteiten voor training en ontwikkeling waarop Rotterdam Topsport inzet. Niet alleen staan er nog meer nationale topsportprogramma’s op de planning, Rotterdam investeert ook verder in een professioneel topsportklimaat met uitstekende (trainings)faciliteiten en ondersteuning. Door slimme kruisbestuiving tussen sporten, programma’s, trainingscentra en verenigingen gaat heel sportend Rotterdam daarvan profiteren.

Stad van Topsporters
Het dit jaar verschenen Uitvoeringsprogramma Stad van Topsporters 2021-2026 haakt aan bij de ambitieuze doelstellingen uit het strategisch beleidsplan Durven Dromen. De prominente positie van Rotterdam in de landelijke topsportinfrastructuur wordt de komende jaren sterker en breder. Naast de vele aansprekende evenementen stoelt het topsportklimaat meer en meer op de Olympische topsport- en opleidingsprogramma’s, waarvan ook talenten uit de regio en de breedtesport profiteren. Naast turnen heren is er ook een nationaal programma kanosprint gestart en zijn er concrete plannen voor breaking en een nationaal vechtsportcentrum (met onder meer boksen, karate, taekwondo, MMA).

Zo groeit Rotterdam uit tot een ultieme trainingsstad. Sporters krijgen de kans zich, met alle beschikbare faciliteiten en midden in de maatschappij, te verbeteren en te presteren. Rotterdam is in 2026 een stad van en voor topsporters.

V98A8226.JPG

Rotterdam Topsport intensiveert de aandacht voor training en ontwikkeling van talenten en sporters. Team Topsport is daarom uitgebreid. Jan Tromp (ondersteuning van TeamNL Topsport Metropool, topsportverenigingen en talentcentra) en Karin Luijendijk (ondersteuning van topsporters en talenten en talentcentra) hebben versterking gekregen van Daniëlle Strijbosch, naast haar werk op het vlak van marketing en communicatie.

Synergie door slimme combinaties
Door slimme combinaties ontstaat synergie. Een voorbeeld daarvan is het nieuwe krachtcentrum in Topsportcentrum Rotterdam. Jan: “Dat kon er komen dankzij het TeamNL topsportprogramma turnen heren. Maar ook andere programma’s en verenigingen kunnen er gebruik van maken. Bijvoorbeeld Feyenoord Basketball en Feyenoord Futsal, die hier ook echt hun thuis hebben, maar ook de sporters van het nieuw te realiseren Vechtsportcentrum. Het Topsportcentrum was, met de topsporthallen en breedtesporthallen en de ruimtes voor ontvangsten, al uniek voor topsportevenementen… Nu wordt het een compleet centrum voor de topsport.”

Karin vult aan: “Dus echt alles: talentherkenning en -ontwikkeling, topsportprogramma’s, ondersteuning van topsportverenigingen. De turnhal gaat ook gebruikt worden door breedtesportverenigingen, Albeda Sportcollege en voor wedstrijden en toernooien. Er zijn er al een stuk of twintig gepland voor het eerste jaar.”

Topsportcentrum Rotterdam wordt een compleet centrum voor de topsport.

Van talentherkenning en -ontwikkeling tot topsportprogramma’s en ondersteuning van topsportverenigingen

Delen en leren
De bedoeling is dat een nieuw te realiseren topsportprogramma breaking ook onderdak krijgt in Topsportcentrum Rotterdam. Rotterdammer Menno van Gorp, wereldkampioen breakdance, kan zich daar dan voorbereiden op deelname aan de Olympische Spelen in 2024. In Parijs staat breakdance voor het eerst op het Olympisch programma.

“We verwachten er een vruchtbare kruisbestuiving van met het turnen”, aldus Karin. “Zoals dat op veel meer vlakken met meer sporten en faciliteiten mogelijk is”, zegt Jan. “Ook tussen verenigingen en regionale trainingscentra bijvoorbeeld. Als we met z’n allen veel meer kennis en ervaring gaan delen, profiteert iedereen daarvan.”

Dat is al in beweging gezet. Karin vertelt: “We ondersteunden altijd al bestuurders van topsportverenigingen en regionale talentcentra. Nieuw is dat we naast de besturen ook de trainers en coaches van verschillende sporten met elkaar in contact brengen. Daar is behoefte aan. Zo kunnen ze van elkaar leren. Met veel sportoverstijgende zaken hebben ze allemaal te maken: hoe lossen ze die op. En ook gaven coaches aan dat ze weleens bij elkaars wedstrijden willen kijken.”

Experts
​“We willen ook de sporters en talenten van de topsportverenigingen en talentcentra meer betrekken bij individuele topsporters”, zegt Karin. “Tegelijkertijd stimuleren we hen om nog meer gebruik te maken van het faciliteitennetwerk in Rotterdam: de experts die beschikbaar zijn op het gebied van medische begeleiding, blessures, voeding, onderwijs, huisvesting enzovoort. Als er vragen zijn of een vereniging of sporter heeft iets nodig, moet iedereen weten dat ze bij ons terechtkunnen. Wij schakelen dan door naar de specialist op dat gebied, zodat er snel een antwoord of oplossing komt. Ook dat past in het Rotterdamse topsportklimaat.”

V98A8196.JPG